Warunki techniczne

Organizator zapewnia profesjonalną obsługę techniczną: akustyka (Sławomir Tomanek) i oświetleniowca (Radosław Niedźwiecki) oraz pomoc techniczną.

Der Organisator stellt professionelles Personal zur Verfügung: Tontechniker (Sławomir Tomanek) und Lichttechniker (Radosław Niedźwiecki) und technisches Personal.

Spektakle odbywać się będą w sali widowiskowej. Znajduje się z niej scena z ruchomym ekranem o wymiarach: szerokość 10 m, głębokość 7 m. Miejsc siedzących na widowni jest 267.

Die Aufführungen finden im Theatersaal statt. In ihr befindet sich eine Bühne mit 10m Breite und 7m Tiefe. Es gibt 267 Sitzplätze.

Organizator pragnie podkreślić, iż sala MOK, w której odbywać się będą prezentacje nie jest profesjonalną sceną teatralną lecz widowiskową. Prosimy, zatem uwzględnić w swoich prezentacjach ograniczone możliwości organizatora oraz stosunkowo krótki czas montażu (tj. max 10 minut).

Der Veranstalter weißt darauf hin, dass es sich bei der Bühne um ein ehemaliges Kino handelt. Somit sind die Bedingungen nicht stricte theatral. Wir bitten darauf zu achten, dass der Veranstalter begrenzte technische Möglichkeiten hat und dass die Auf- und Abbauzeiten kurz gehalten werden sollen (d.h. maximal 10 Minuten).

Światło

 • 2 reflktory przewodżace żarowe
 • 1 reflektor prowadzący na 575
 • 7 pecetów 1 KW
 • 2 profilówki 750 V
 • 22 pary 64 led
 • 10 parów 64 kontry
 • stół SGM 12/24

Dźwięk

 • System liniowego nagłośnienia widowni JBL VRX
 • System monitorów odsłuchowych 8 torów JBL VRX
 • Mikser cyfrowy SOUDCRAFT Si Compact 16
 • 9 mikrofonów bezprzewodowych SHURE
 • Zestaw mikrofonów perkusyjnych AKG BIG II
 • Zestaw mikrofonów pojemnościowych, itp.
 • Odtwarzacze CD, MD, DVD

Multimedia

 • Projektory ACER 4500 ansi
 • Ekrany do tylniej projekcji (3/4 m)
 • Mikser  video EDIROL V8
 • System kamer video

Licht

 • 2 bewegliche Kopfspots
 • 1 Verfolger 575
 • 7 Spots 1 KW
 • 2 Spots 750 V
 • 22 Fluter 64 LED
 • 10 Profilfluter 64
 • Pult SGM 12/24

Ton

 • Verstärkende Mikrofone für das Publikum System JBL VRX
 • 8 Monitore System JBL VRX
 • Digitaler Mixer SOUDCRAFT Si Compact 16
 • 9 Funkmikrofone SHURE
 • Percussionmikrofone AKG BIG II
 • Raummikrofone
 • Tonabspieler CD, MD, DVD

Multimedia

 • Beamer ACER 4500 ansi
 • Projektionsleinwände (3/4 m)
 • Videomixer EDIROL V8
 • Kameravideosystem

Warsztaty teatralne odbywać się będą w salach:

Die Wärkstätten finden in folgenden Räumlichkeiten statt:

sala baletowa z lustrami nr 115 (warsztaty plastyki ruchu scenicznego/pantomimy) Balettsaal mit Spiegeln Nr. 116 (Pantomimewerkstatt / Bewegung)

sala teatralna z dwoma pomieszczeniami nr 125 i 126 (warsztaty improwizacji) Theatersaal Nr. 125 und Nr. 126 (Improvisationswerkstätte)

sala z pianinem nr 25 (warsztaty aktorsko – muzyczne) Saal mit Klavier Nr. 25 (Schauspiel- / Musikwerkstatt)

sala widowiskowa na scenie (warsztaty aktorskie) Großer Theatersaal (Schauspielwerkstatt)

Dodaj komentarz