Regulamin 2015

Das deutsche Regelwerk für das TEK 2015 kann man samt Anmeldeformular dieser pdf entnehmen: Regelwerk_und_Anmeldeformular_TEK_V_deutsch_2015.pdf

REGULAMIN

V Policki Festiwal TEATRALNA ELIPSA KREATYWNOŚCI (TEK) im. Zygmunta Zdanowicza

I IDEA FESTIWALU

1. Organizatorem Festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury w Policach.

2. Festiwal odbędzie się w Miejskim Ośrodku w Policach w dniach: 02-05 lipca 2015 r.

3. Festiwal jest imprezą o zasięgu międzynarodowym.

4. Celem festiwalu jest: • prezentacja dorobku artystycznego teatrów nieprofesjonalnych z Polski i Niemiec, • inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej, • możliwość wymiany doświadczeń, • integracja młodzieżowego środowiska artystycznego, • promowanie przedsięwzięć teatralnych.

5. Festiwal składa się z czterech części programu: • happening inaugurujący Festiwal, • warsztaty teatralne, • konkursowe i pozakonkursowe prezentacje spektakli teatralnych, • dyskusje na temat obejrzanych prezentacji.

6. W festiwalu uczestniczyć mogą grupy nieprofesjonalne prezentujące różne nurty teatralne.

7. Zespoły profesjonalne mogą wystąpić w części pozakonkursowej.

8. Udział w Festiwalu oznacza pobyt całej grupy na całym festiwalu oraz udział w zaplanowanych wydarzeniach.

II ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1. Podstawą zgłoszenia się na Festiwal jest:

• nadesłanie karty zgłoszenia kompletnie wypełnionej do dnia 10 maja 2015r .

• nadesłanie kilku zdjęć ze spektaklu, o ile to możliwe zarejestrowanego spektaklu lub jego fragmentów na DVD lub innych materiałów przybliżających organizatorom warunki techniczne i formę spektaklu;

2.Każdy teatr zgłasza na festiwal tylko jeden spektakl.

3. Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

V Policki Festiwal TEATRALNA ELIPSA KREATYWNOŚCI (TEK)

Miejski Ośrodek Kultury

Ul. Siedlecka 1a 72-010 Police

Lub na adres e-mail: aleksandra@gminapolice.pl

Lub na nr fax. +48 91 3127 665

4. O zaproszeniu na Festiwal organizatorzy powiadomią (wybrane przez komisję artystyczną Festiwalu) grupy do dnia: 18 maja 2015r.

III KONKURS

1. Spektakle oceniać będzie 3 osobowe Jury powołane przez organizatorów Festiwalu.

2. Jury przyzna I nagrodę w wysokości do 2000 złotych, II nagrodę w wysokości 1000 zł przyzna publiczność w drodze głosowania.

3. Wartość nagród może ulec zmianie.

4. Każdy zespół otrzyma pamiątkowe upominki za udział w Festiwalu.

IV PREZENTACJE SCENICZNE

1. Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną spektakli (informacje o wszelkich potrzebach technicznych należy zamieścić w karcie zgłoszenia).

2. Spektakle prezentowane będą na scenie w sali widowiskowej MOK, która nie jest salą teatralną, lecz widowiskową (kinową).

3. Spektakle nie powinny przekraczać 45 min, zaś czas montażu/ demontażu 10 min.

4. Uczestnicy festiwalu udzielają nieodpłatnie praw do rejestracji i rozpowszechniania spektakli prezentowanych w czasie Festiwalu.

V WARUNKI UDZIAŁU

1. Jednorazowa akredytacja za udział w całym Festiwalu TEK wynosi 65 zł za osobę.

2. Wpłat należy dokonać na konto Miejskiego Ośrodka Kultury: PKO Bank Polski S.A. II o/Szczecin 84 1240 3927 1111 0010 6049 5494 o treści: „AKREDYTACJA V TEK ZA GRUPĘ………………………………….………” (nazwa zespołu) do dnia: 30 maja 2015r.

3. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), obsługę techniczną spektakli, udział w warsztatach, wstęp na spektakle i wszystkie festiwalowe wydarzenia, gadżety festiwalowe i wspaniałą atmosferę!

4. Charakter warsztatów będzie typowo praktyczny i prowadzony przez ekspertów, specjalistów w swojej dziedzinie (zawodowi aktorzy, reżyserzy, tancerze).

5. Udział w Festiwalu nie wymaga kompetencji językowych. Warsztaty prowadzone będą w języku polskim i niemieckim, za to humor, otwartość i ciekawość będzie mile widziana.

6. Przesłanie zgłoszeń do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozstrzygania zagadnień nieobjętych niniejszym regulaminem.

ZAPRASZAM SERDECZNIE !!!

Aleksandra Słowińska

aleksandra@mok.police.pl

Tel. 91 3 121 055

Fax. 91 3 127 665

Kom. 697 916 394

Dodaj komentarz