Organizatorzy
Veranstalter

Organizatorem Festiwalu jest Gmina Police i Miejski Ośrodek Kultury w Policach (oraz działający w nim Teatr Elipsa). Organizatorzy współpracują także z licznymi partnerami.

Der Veranstalter des Festivals ist die Gemeinde Police und das Miejski Ośrodek Kultury [Städtisches Kulturzentrum] in Police. Gastgeber ist das Jugendtheater Elipsa. Die Veranstalter arbeiten mit vielen zusätzlichen Partnern zusammen.

460005_202528589863351_2070733129_o
www.mok.police.pl

Miejski Ośrodek Kultury jest kulturalnym centrum gminy Police oraz całego powiatu polickiego. To miejsce koncertów, seansów filmowych, spotkań okolicznościowych, konferencji, targów i imprez. Siedzibą ośrodka od 1998 roku jest nowoczesny, przestronny obiekt przy ulicy Siedleckiej 1a. Znajduje się tu efektowne foyer, sala widowiskowo-kinowa, liczne pracownie artystyczne, kawiarenka internetowa, a także kawiarnia Cafe Pit&Rock.

Das MOK ist das kulturelle Zentrum der Gemeinde und des Landkreises Police. Hier finden Konzerte, Filmvorführungen, Treffen, Konferenzen, Märkte und Feiern statt. Der Hauptsitz des MOK ist seit 1998 ein modernes und vielseitiges Gebäude in der Siedlecka 1a Straße. Es befinden sich im Städtischen Kulturzentrum ein geräumiges Foyer, ein Zuschauer-Kino-Theater Saal, eine Vielzahl von Werkräumen für Künstler, ein Internetcafé und das Café Pit&Rock.

MOK realizuje zadania z zakresu edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację czasu wolnego, prowadzenie różnych zajęć oraz kół zainteresowań. W licznych zespołach artystycznych działających w placówce systematycznie ćwiczą i podnoszą swe umiejętności setki młodych plastyków, aktorów, tancerzy czy muzyków.

Das MOK realisiert Aufgaben im Bereich der ästhetischen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, indem es verschiedene Kurse im außerschulischen Bereich anbietet und Gemeinschaften fördert. In dieser Einrichtung proben, entwickeln und bilden sich viele künstlerische Gruppen und hunderte junger Artisten der Bereiche bildende Kunst, Schauspiel, Tanz und Musik fort.

Miejski Ośrodek Kultury w Policach jest placówką integrującą lokalne środowisko. Podejmuje i wspiera inicjatywy kulturalno-społeczne. Od lat jest organizatorem wielu cyklicznych imprez: Międzynarodowe Dni Polic, Trzebieskie Neptunalia, Polickie Dni Muzyki, Festiwal Teatralna Elipsa Kreatywności, które cieszą się ogromnym uznaniem wśród miejscowej publiczności.

Das Städtische Kulturzentrum in Police integriert die lokalen Bewohner, initiiert und unterstützt kulturgesellschaftliche Ereignisse. Seit vielen Jahren ist das MOK Organisator vieler regelmäßiger Veranstaltungen, die große Anerkennung beim örtlichen Publikum erfahren: Internationale Policer Tage, Trzebieskie Neptunalia, Policer Tage der Musik, Festival Theatrale Ellipse der Kreativität.

W opinii wielu, MOK Police jest najjaśniejszym punktem na mapie kulturalnej województwa zachodniopomorskiego.

Viele Stimmen meinen, dass das MOK Police der hellste Punkt der Kulturlandschaft der Wojewodschaft Zachodniopomorskie ist.

 

Dodaj komentarz