Warsztaty

Warsztaty teatralne V Festiwalu TEK

Warsztaty prowadzone w czterech grupach tematycznych. Dotyczą zarówno plastyki ruchu scenicznego, pantomimy gry aktorskiej, improwizacji, jak i ogólnie pojmowanej ekspresji scenicznej. Każda grupa warsztatowa prowadzona będzie przez czterech wyspecjalizowanych w swojej dziedzinie, wspaniałych artystów, reżyserów, choreografów. Każdy z naszych prowadzących warsztaty obdarzony jest charyzmą i twórczym nastawieniem do świata. Warsztaty wpływają znacznie na rozwój aktora i integracje uczestników Festiwalu. Mają charakter tylko i wyłącznie praktyczny. Pobudzają do twórczego i kreatywnego działania.

szczegóły o warsztatach V TEK: www.tek.mok.police.pl/?page_id=1154

Theaterwerkstätten V TEK Festival

Es finden vier verschiedene Werkstätten statt: Bewegung auf Bühnen, Schauspiel, Improvisation und Bühnenausdruck. Jede Werkstattgruppe wird von einem in seinem Bereich spezialisierten Fachmann geleitet. Dazu gehören Regiesseure, Choreographen und besondere Künstler. Jeder unserer Leiter ist charismatisch und hat eine offene Weltanschauung. Die Werkstätten beeinflussen die Entwicklung der Spieler und wirken stark auf die Integration der Festivalteilnehmer. Die Werkstätten sind ausschließlich praktisch angelegt. Sie regen zum künstlerischen und kreativen Schaffen an.

Efekty pracy warsztatowej będzie można obserwować podczas ostatniego dnia Festiwalu, tuż przed jego zakończeniem. Będzie to wielkie teatralne show, pełne pozytywnej energii i nieokiełznanej kreatywności.

Die Werkstattergebnisse kann man sich am letzten Festivaltag, in Form einer Theatershow voller positiver Energie und aussergewöhnlicher Kreativität, anschauen.

Dodaj komentarz