Prezentacje spektakli konkursowych

Każdego dnia w godzinach popołudniowych na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach odbywać się będą prezentacje polskich i niemieckich spektakli biorących udział w Festiwalu.

An jedem Festivaltag zeigen polnische und deutsche Theatergruppen auf der Bühne des Miejski Ośrodek Kultury in Police ihre Aufführungen.

Młodzi aktorzy z amatorskich zespołów teatralnych zaprezentują swój dorobek artystyczny, co pozwali im nie tylko na sprawdzenie swych umiejętności teatralnych, ale także da możliwość obejrzenia wartościowych spektakli i poznania twórczości teatralnej uczestników z obu krajów. Festiwal będzie doskonałą okazją do tego by polsko – niemieckie amatorskie zespoły teatralne podzieliły się ze sobą swoim dorobkiem artystycznym, a przy tym wymieniły doświadczeniem, cennymi pomysłami oraz scenicznymi rozwiązaniami zastosowanymi w codziennej pracy.

Die Jungen Spieler der Amateurtheatergruppen zeigen ihre künstlerischen Werke, was ihnen nicht nur dabei hilft sich zu beweisen, sondern auch noch wertvolle Aufführungen und Stücke beider Länder zu  sehen. Das Festival ist eine hervorragende Gelegenheit, damit polnische und deutsche Ensembles sich mit Wissen, Erfahrungen und ästhetischen Momenten austauschen.

Każdego dnia 4 osobowe jury oceniać będzie prezentacje amatorskich zespołów teatralnych. Ich decyzją zostanie przyznana nagroda dla zwycięzcy przeglądu. II miejsce będzie wyłonione w wyniku głosowania publiczności. Po każdym spektaklu będzie można oddać głos na ten spektakl, który spodobał się najbardziej. Tym samym publiczność będzie mogła aktywnie uczestniczyć w Festiwalu. Na zakończenie i podsumowanie każdy zespół za udział otrzyma dyplom uczestnictwa oraz puchar i drobny upominek na pamiątkę V Festiwalu TEK.

Jeden Tag beurteilt eine dreiköpfige Jury die Aufführungen der Amateurtheatergruppen. Sie entscheidet wer den den Jurypreis erhält. Der Gewinner des Publikumspreises wird von den Zuschauern per Wahlverfahren ermittelt. Nach jeder Aufführung kann man seine Stimme der Inszenierung geben, die einem am Besten gefallen hat. So kann auch externes Publikum am Festival aktiv teilnehmen. Am Ende des Festivals erhält jede Gruppe eine Teilnehmerurkunde, einen Pokal und ein kleines Andenken an das TEK Festival.

   

Dodaj komentarz