Blok dyskusyjny

BLOK DYSKUSYJNY odbywać się będzie na zakończenie każdego dnia Festiwalu. Będzie to czas, kiedy wszyscy warsztatowicze będą mogli wspólnie wraz z prowadzącym wymienić się cennymi uwagami i wiedzą.

Der DISSKUSSIONSKLUB findet am Ende jedes Festivaltages statt. Diese Zeit steht zur Verfügung, damit sich Werkstattteilnehmer mit den Leitern austauschen können.

Dyskusje poprowadzi Daniel Jacewicz. Osoba, która doskonale zna konteksty teatralne, wie jak pobudzić grupę do dyskusji oraz tak poprowadzić rozmowę, by jego uczestnicy mogli wynieść z dyskusji jak najwięcej cennych informacji. Każdy ze spektakli zostanie przedyskutowany również pod kątem różnic i cech wspólnych między amatorskim teatrem z Niemiec oraz z Polski.

Die Diskussionen leitet Daniel Jacewicz. Daniel kennt theatrale Kontexte, weiß wie man eine Gruppe zum diskutieren animiert und leitet das Gespräch, damit die Teilnehmer soviele Informationen wie möglich bekommen. Jede Aufführung auf Hinblick deutsch-polnischer Unterschiede im Amateurtheater beäugt.

Dodaj komentarz