Regulamin

REGULAMIN VI Policki Festiwal TEATRALNA ELIPSA KREATYWNOŚCI (TEK) im. Zygmunta Zdanowicza www.tek.mok.police.pl

I IDEA FESTIWALU

Organizatorem Festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury w Policach.

Festiwal odbędzie się w Miejskim Ośrodku w Policach w dniach: 29.06-02.07.2017r.

Festiwal jest imprezą o zasięgu międzynarodowym. Celem festiwalu jest:

 • prezentacja dorobku artystycznego teatrów nieprofesjonalnych z Polski i Niemiec,
 • inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej,
 • możliwość wymiany doświadczeń,
 • integracja młodzieżowego środowiska artystycznego,
 • promowanie przedsięwzięć teatralnych.

Festiwal składa się z czterech części programu:

 • happening inaugurujący Festiwal,
 • warsztaty teatralne,
 •  prezentacje spektakli teatralnych,
 • dyskusje na temat obejrzanych prezentacji.

W festiwalu uczestniczyć mogą grupy nieprofesjonalne prezentujące różne nurty teatralne.

Zespoły profesjonalne mogą wystąpić jako gość festiwalu.

Udział w Festiwalu oznacza pobyt całej grupy na całym festiwalu oraz udział w zaplanowanych wydarzeniach.

II ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Podstawą zgłoszenia się na Festiwal jest:

 • nadesłanie karty zgłoszenia kompletnie wypełnionej w dniach  8-15 maja 2017r.
 • nadesłanie kilku zdjęć ze spektaklu, o ile to możliwe zarejestrowanego spektaklu lub jego fragmentów na DVD lub innych materiałów przybliżających organizatorom warunki techniczne i formę spektaklu;

Każdy teatr zgłasza na festiwal tylko jeden spektakl.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

VI Policki Festiwal TEATRALNA ELIPSA KREATYWNOŚCI (TEK)

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Siedlecka 1a ,72-010 Police Lub na adres e-mail: aleksandra@gminapolice.pl Lub na nr fax. +48 91 3127 665

O zaproszeniu na Festiwal organizatorzy powiadomią (wybrane przez komisję artystyczną Festiwalu) grupy do dnia: 25 maja 2017r.

III PREZENTACJE SCENICZNE

Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną spektakli (informacje o wszelkich potrzebach technicznych należy zamieścić w karcie zgłoszenia).

Spektakle prezentowane będą na scenie w sali widowiskowej MOK, która nie jest salą teatralną, lecz widowiskową (kinową).

Spektakle nie powinny przekraczać 45 min, zaś czas montażu/ demontażu 10 min.

Uczestnicy festiwalu udzielają nieodpłatnie praw do rejestracji i rozpowszechniania spektakli prezentowanych w czasie Festiwalu.

IV WARUNKI UDZIAŁU

Jednorazowa akredytacja za udział w całym Festiwalu TEK wynosi 65 zł za osobę.

Wpłat należy dokonać na konto Miejskiego Ośrodka Kultury:

Bank Pekao SA – 84 1240 3927 1111 0010 6049 5494

o treści: „AKREDYTACJA VII TEK ZA GRUPĘ………………………………….………”

                         (nazwa zespołu)

do dnia: 19.06.2017r.

Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), obsługę techniczną spektakli, udział w warsztatach, wstęp na spektakle i wszystkie festiwalowe wydarzenia, gadżety festiwalowe i wspaniałą atmosferę!

Charakter warsztatów będzie typowo praktyczny i prowadzony przez ekspertów, specjalistów w swojej dziedzinie (zawodowi aktorzy, reżyserzy, tancerze).

Udział w Festiwalu nie wymaga kompetencji językowych. Warsztaty prowadzone będą w języku polskim i niemieckim, za to humor, otwartość i ciekawość będzie mile widziana.

Przesłanie zgłoszeń do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozstrzygania zagadnień nieobjętych niniejszym regulaminem.

ZAPRASZAM SERDECZNIE !!!

Aleksandra Słowińska, aleksandra@mok.police.pl

tel. 0048 91 3 121 055, Fax.0048 91 3 127 665, kom.0048 697 916 394

Dodaj komentarz