Uczestnicy Festiwalu
[Teilnehmer des Festivals]

Chojnickie Studio Rapsodyczne

Zostało założone w 2004 roku. Obecnie działa przy Chojnickim Domu Kultury  tek59w woj. pomorskim, gdzie opiekun i założyciel Studia Grzegorz Szlanga jest Instruktorem. Obecnie grają powyżej 50 spektakli rocznie, tworzą własne projekty, organizują autorskie warsztaty, a także biorą udział w ogólnopolskich festiwalach.

Początki teatru to głównie praca nad słowem; kiedy słowo stało się "ciasne" rozpoczęli poszukiwania w teatrze. Poszukiwania trwają...

Tytuł spektaklu prezentowanego na Festiwalu:

tek57,,Romeo i...''

Reżyseria Grzegorz Szlanga

Premiera 16 września 2014 r.

Opis spektaklu:

Czy ta znana wszystkim historia miłosna ukrywa jeszcze jakiś inny kontekst? Czy można ją opowiedzieć bez Julii? A może znajdzie się ona w trakcie spektaklu i zmieni jego oblicze…tek55

„W tej tragedii jest miejsce dla jednego tylko aktora” - ta parafraza zapożyczona z Szekspira oddaje w pełni nacisk na „męski punkt widzenia” eksponowany w spektaklu. Jakiego Romea pragną kobiety? „Czy możesz kochać tego pana?” pyta reżyser. W tym nietypowym monodramie bohater spektaklu przyjmuje wielorakie twarze. Ostatecznie jednak wpada we własną pułapkę. Czy prawdziwa miłość może go zmienić?

Data występu: piątek 01.07.2016r. godzina 17:20

Chojnickie Studio Rapsodyczne” (Konitzer Rhapsodisches Studio)

Gegründet im Jahr 2004. Derzeit ist die Gruppe im Kulturhaus Chojnice ak?v, wo sie durch den Gründer des Studios, Grzegorz Szlanga, betreut wird. Momentan hat die Gruppe über 50 AuHriIe jährlich. Weiterhin realisieren sie eigene Projekte, organisieren SchauspielwerkstäIen und nehmen an Fes?vals in ganz Polen teil. Die Ursprünge liegen hauptsächlich in der Arbeit mit dem Wort; als die Bedeutung des Wortes „eng” wurde, begann die Suche im Theater. Eine Suche, die weiterhin anhält...

Titel des Theaterstücks, welches auf dem FesCval präsenCert wird:

„Romeo und ...”

Regie: Grzegorz Szlanga

Premierendatum: 16. September 2014

Beschreibung des Theaterstücks:

Verbirgt sich hinter der allseits bekannten Liebesgeschichte noch ein anderer Kontext? Kann man sie ohne Julia erzählen? Vielleicht findet sie sich im Laufe des Theaterstücks und ändert dessen Antlitz...

„In dieser Tragödie gibt es nur Platz für einen Schauspieler” – diese Umschreibung, entlehnt von Shakespeare, verleiht der „männlichen Perspektive” des Theaterstücks ihren Schwerpunkt. Welchen Romeo begehren die Frauen? „Kannst du diesen Herren lieben?” fragt der Regisseur. In diesem unüblichen Monodrama nimmt der Held des Theaterstücks vielfäl?ge Gesichter ein. Schlussendlich fällt er aber in seine eigene Falle. Kann die wahre Liebe ihn ändern?

Circus ABRAX KADABRAX / Zirkus der Generationen

cirkus abraGrupa „Zirkus der Generationen“ („Cyrk pokoleń“) liczy 21 aktorów,wywodzących się z różnych pokoleń i warstw społecznych, w wieku od 2 do 79 lat. Wspólnie opanowują sztukę cyrkową, grę teatralną i inscenizują przedstawienia. Projekt ten, obejmujący wiele pokoleń, został powołany do życia w roku 2014, a w lipcu 2015 roku świętował swoją pierwszą premierę. Próby do inscenizacji w lecie 2016 roku trwają!

Tytuł spektaklu prezentowanego na Festiwalu:

,,Traumbilder'' (fatamorgana)

Reżyser Alexej kapis, Susanne Busse i Annika Cohrs

Data premiery czerwiec 2016

Informacja o przedstawieniu Zagłębimy się w dziecięcy świat marzeń sennych i przedstawimy obrazy, począwszy od straszliwych cieni po dziwaczne postacie, aż do złudzeń optycznych. Przewidywana inscenizacja bez słów.

Data występu: 02.07.2016r. (sobota) godzina 16:30

Informationen zur Gruppe Beim Zirkus der Generationen spielen 21 Menschen verschiedener kultureller und sozialer Herkunft im Alter zwischen 2 und 79 Jahren mit, trainieren gemeinsam Zirkuskünste, spielen Theater und inszenieren eine Aufführung. Das generationsübergreifende Projekt wurde 2014 ins Leben gerufen und feierte im Juli 2015 seine erste Premiere. Die nächste Inszenierung ist für Sommer 2016 geplant. Die Proben hierfür sind bereits im Gange! Kurze Beschreibung der Vorstellung Wir tauchen ein in die phantasievolle Traumwelt eines schlafenden Kindes und erschaffen Bilder von schaurigen Schatten, über schräge Charaktere bis zu optischen Täuschungen. Das Stück wird voraussichtlich ohne Sprache aufgeführt.

 

Teatr Enza

Teatr Tańca Enza istnieje już od ponad 12 lat, prowadzony jest pod czujnym enzaokiem Gabrieli Keller- Janus. Aktualnie, nasza siedziba to Ośrodek Teatralny Rondo, SOK. Zespół przez wszystkie lata swojej działalności zdobył wiele nagród, wziął udział w wymianach zagranicznych, warsztatach i konfrontacjach. Doceniany na scenie polskiej jak i zagranicznej cieszy się dużą popularnością. Spektakle, które już stworzyliśmy, to: "Strzeż się obojętnych", "Nałóg", "Człowiek jam niewdzięczny, bom niedoskonały", "Solitudo", "A gdyby tak czas zamienić", "Magiczny sklep", "Siedem dni z życia kobiety", "A wtedy zgasło słońce".

Tytuł spektaklu prezentowanego na scenie:

enza2,,Niepodobieństwo''

Reżyseria Gabriella Keller-Janus i zespół

Premiera 30 kwietnia 2016 r.

Opis spektaklu:

Rodzimy się w taki sam sposób ,jesteśmy ludźmi to nas łączy,stajemy się całością podporządkowaną systemowi.Jednak w każdym z nas jest pierwiastek enza3samego siebie, różnica która zabrania nam być takim samym jak reszta społeczeństwa.Z upływem lat odnajdujemy siebie i wybieramy z tłumu ludzi z którymi chcemy łączyć swoją energie,z kim chcemy dzielić swoje życie a kogo chcemy odrzucić ze swojej przestrzeni.Ale czy uda nam się zapomnieć o genach krążących w naszym ciele i umyśle? Czy potrafimy stworzyć zupełnie odrębną jednostkę nie patrząc za siebie ?

Data występu: 01.07.2016r.(piątek)  godzina 19:15

Theater  „Enza“  

Das  Theater  „Enza“  exis1ert  bereits  seit  fast  12  Jahren  und  wird  unter  der  sorgfäl1gen  Aufsicht  von   Gabriella  Keller-­‐Janus  geleitet.  Sein  aktueller  Sitz  ist  das  Kulturhaus  Rondo.  Die  Gruppe  wurde  in  allen   Jahren  ihres  Wirkens  mit  vielen  Preisen  ausgezeichnet  und  nahm  an  interna1onalen  Austauschen,   WerkstäMen  und  Auseinandersetzungen  teil.    Weiterhin  erfreut  es  sich  großer  Popularität  auf   polnischer,  wie  auch  auf  interna1onaler  Bühne.  Theaterstücke,  die  bereits  inszeniert  wurden:  „Strzeż   się  obojętnych”  („Hüte  dich  vor  den  Gleichgül1gen“),  „Nałóg”  („Sucht“),  „Człowiek  jam  niewdzięczny,   bom  niedoskonały”  („Ein  undankbarer  Mensch  bin  ich,  weil  ich  unvollkommen  bin“),  „Solitudo”,  „A   gdyby  tak  czas  zamienić”  („Und  wenn  man  die  Zeit  tauscht“),  „Magiczny  sklep”  („Das  magische   Geschäb“),  „Siedem  dni  z  życia  kobiety”  („Sieben  Tage  aus  dem  Leben  von  Frauen“),  „A  wtedy  zgasło   słońce”  („Und  dann  erlosch  die  Sonne“).  

Titel  des  Theaterstücks,  welches  auf  dem  Fes:val  präsen:ert  wird:  

„Niepodobieństwo“  („Unmöglichkeit“)   Regie:  Gabriella  Keller-­‐Janus  und  Gruppe   Premierendatum:  30.  April  2016  

Beschreibung  des  Theaterstücks:   Wir  werden  auf  die  gleiche  Art  und  Weise  geboren,  wir  sind  Menschen,  das  verbindet  uns  und  wir   werden  zu  einem  Ganzen,  welches  einem  System  unterstellt  ist.  Jedoch  in  jedem  von  uns  steckt  ein   persönliches  Element,  eine  Andersar1gkeit,  welche  uns  verbietet  genauso  wie  der  Rest  der   Gesellschab  zu  sein.  Im  Laufe  der  Zeit  finden  wir  uns  selber  und  suchen  aus  der  Masse  der  Menschen   solche  aus,  mit  denen  wir  unsere  Energie  verbinden  und  unser  Leben  teilen  möchten,  und  jene,   welche  wir  aus  unserer  Nähe  verbannen.  Aber  schaffen  wir  es  die  Gene  in  unserem  Körper  und   unserer  Bewusstsein  zu  vergessen?  Sind  wir  in  der  Lage  ein  losgelöstes  Individuum  zu  erschaffen,   ohne  auf  uns  selber  zu  achten?  

Datum  des  AuFriGs:  Freitag,  01.07.2016  Uhrzeit:  19.15  Uhr  

Spina Theater

Grupa spinaTheater od ponad 12 lat zajmuje się innowacyjnym, krytycznym Brandmaleteatrem młodzieżowym. Przedstawienia są od podstaw tworzone przez młodzież pod okiem profesjonalistów i zawierają różne aspekty sztuki. Fragmenty nowoczesnego performance‘u, teatr improwizacji, ruchu i tańca łączą się, tworząc wyjątkową formę teatralną, z której grupa spinaTheater znana jest nie tylko w swoim regionie, ale również na otwartej, narodowej scenie teatru młodzieżowego.

Tytuł spektaklu prezentowanego na Festiwalu 

bm_2857,,Brandmale''

Reżyser Christoph Stec i Jan Marco Schmitz

Opis spektaklu:

Piętno to niewidoczne okaleczenie duszy, Piętno to widoczne na skórze ślady bolesnych wspomnień, Piętno to świeże blizny w naszym mieście, Piętno to płonące zniszczenia naszej ojczyzny, Piętno to otwarte rany naszego świata.

My, ludzie, pozostawiamy po sobie ślady – w nas samych, w innych, w naszym otoczeniu. Możemy pozostawić po sobie zarówno kwitnące krajobrazy, jak również spustoszenie. Niszczące mechanizmy, złożone ze strachu, nienawiści i bm_3234ran znaleźć można w każdym społeczeństwie. Mechanizmy, które zmuszają cały kontynent do ucieczki, są więzieniem dla całej społeczności we własnym kraju, jak Korea Północna, lub, jak na Bliskim Wschodzie, cały region stawiają w płomieniach. Kontrolują nasze działania i relacje z innymi ludźmi. Jak możemy złamać ten bieg przemocy? Skąd czerpać siłę do przebaczania? Czy w ogóle jesteśmy w stanie uczynić coś przeciw, czy już zawsze będziemy zakładnikami własnych, niszczących sił? Projekt teatralny „Piętno“ udaje się w poszukiwaniu bolesnych śladów piętna odciśniętego na naszych duszach, ciele, ojczyźnie i świecie. Podejmiemy konfrontację z tym, co odciska to piętno, ze sprawcami i ofiarami wyobcowania, terroru i wojny, nieustannie zadając pytanie: „Dlaczego?”.

Data występu: 30.06.2016r. (czwartek)  godzina 12:45

Informationen zur Gruppe

Das spinaTheater steht seit über 12 Jahren für innovatives, kritisches Jugendtheater in Solingen und Umgebung. Die Theaterstücke werden von Grund auf von den jugendlichen Darstellern mit gestaltet und dabei von professionellen Künstlern begleitet. In den Theaterproduktionen treffen verschiedenste Aspekte darstellender Kunst aufeinander. Bruchtücke moderner Performance, Improvisations-, Bewegungs- und Tanztheater verbinden sich zu einer einzigartigen Theaterform, für die das spinaTheater nicht nur in der Region des Bergischen Landes, sondern auch in der freien nationalen Jugendtheaterszene bekannt ist.

 Kurze Beschreibung der Vorstellung

Brandmale sind unsichtbare Verstümmelungen unserer Seele, Brandmale sind sichtbare Zeichen schmerzhafter Erinnerungen auf unserer Haut, Brandmale sind frische Narben in unserer Stadt, Brandmale sind flammende Zerstörungen unserer Heimat, Brandmale sind offene Wunden unserer Welt.

Wir Menschen hinterlassen Spuren – bei uns selbst, bei anderen Menschen und in unserer Umwelt. Diese Spuren können ebenso blühende Landschaften, wie auch flammende Verwüstung hinterlassen. Die zerstörerischen Mechanismen aus Angst, Hass und Verletzung finden sich in jeder Gesellschat. Sie zwingen einen ganzen Kontinent zur Flucht, halten wie in Nordkorea ganze Länder gefangen oder setzen im Nahen Osten eine ganze Region in Flammen. Sie kontrollieren unser Handeln und belasten unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Wie können wir diesen Kreislauf der Gewalt durchbrechen? Wo können wir die Kraft zur Vergebung hernehmen? Und: können wir das überhaupt, oder sind wir auf ewig Geiseln unserer eigenen zerstörerischen Triebe?

Das Theaterprojekt „Brandmale“ geht auf die Suche nach jenen schmerzhaften Brandspuren, die auf unserer Seele, unserem Körper, unserer Heimat und unserer Welt hinterlassen wurden. Wir werden uns mit den geistigen Brandstiftern, den Tätern und den Opfern von Fremdenfeindlichkeit, Terror und Krieg auseinandersetzen und immer wieder die Frage nach dem „Warum“ aufwerfen.

 

Grupa Teatralna Kaprys

Teatr Kaprys powstał we wrześniu 2003 roku. Miastem, które dało początek tek63teatralnej historii były piękne, choć niezbyt duże Łapy. Na pierwszym spotkaniu stawiło się dwadzieścia dziewięć dziewczyn i jeden chłopak. Pomimo wielkiego zapału do pierwszej premiery dotrwało już tylko dziewięć niewiast. Jedyny samiec niestety nie wytrzymał presji otoczenia. Obecny skład grupy skupia młodzież studencką i liczy dziewięć osób. Teatr ma na swoim koncie dziesięć spektakli. Znaczna część z nich była nagradzana na wielu festiwalach m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku czy Ostrołęce. Kaprys funkcjonuje przy Domu Kultury w Łapach. Opiekunem grupy jest Adam Karasiewicz.

Tytuł spektaklu prezentowanego na Festiwalu:

tek64,,Opowieści Giovanniego B.''

Reżyseria Adam Karasiewicz

Data Premiery Kwiecień 2016

Opis spektaklu:

Cztery utwory renesansowego mistrza noweli posłuży do stworzenia scenariusza spektaklu o miłości i zdradzie o niewinności i sercowych rozterkach. Czy rzeczywiście świat się aż tak bardzo zmienił od czasów włoskiego renesansu?

Data występu: 01.07.2016r. (piątek)  godzina 18:30

Theatergruppe  „Kaprys“  

Die  Theatergruppe  „Kaprys“  entstand  im  September  2003.Den  Ursprung  für  das  theatrale  Geschehen   bildete  die  schöne,  obwohl  nicht  all  zu  große  Stadt  Łapy.  Am  ersten  Treffen  nahmen  neunundzwanzig   Mädchen  und  ein  Junge  teil.  Trotz  der  großen  Begeisterung  hielten  nur  9  Mädchen  bis  zur  ersten   Premiere  durch.  Das  einzige  Junge  hielt  dem  Umgebungsdruck  nicht  stand.  Die  aktuelle  Besetzung   besteht  aus  9  jungen  Studenten  und  hat  neun  realisierte  Theaterstücke  auf  ihrem  Konto,  von  welchen   viele  auf  FesTvals  in  Warschau,  Krakau,  Danzig  und  Ostrolenka  ausgezeichnet  wurden.  Kaprys  agiert   im  Kulturhaus  in  Łapy.  Ihr  Gruppenbetreuer  ist  Adam  Karasiewicz.  

Titel  des  Theaterstücks,  welches  auf  dem  Fes5val  präsen5ert  wird:  

„Opowieści  Giovanniego  B.”  („Erzählungen  von  Giovanni  B.“)   Regie:  Adam  Karasiewicz   Premierendatum:  April  2016  

Beschreibung  des  Theaterstücks:   Vier  Werke  des  Novellenmeisters  der  Renaissance  bilden  die  Grundlage  für  ein  Theaterstück  über   Liebe  und  Verrat,  sowie  über  Unschuld  und  Herzenszwiespalt.   Hat  die  Welt  sich  wirklich  so  stark  seit  der  Zeit  der  italienischen  Renaissance  geändert?   Datum  des  AuBriCs:  Freitag,  01.07.2016  Uhrzeit:  18.30  Uhr

tACTlostactlos1

tACTlos jest szkolną grupą teatralną młodzieży w wieku 14-19 lat. Raz do roku prezentuje na scenie dużą produkcję, a raz na dwa lata występuje pośród innych amatorsko-profesjonalnych grup teatralnych podczas nocy teatru w Singen. Podczas pracy nad spektaklem „tACTlos w Krainie Czarów“ młodzież nie tylko sama wybrała temat, ale również tactlos2angażowała się w procesie podziału ról, reżyserii, sporządzaniu tekstu, doborze muzyki, opracowaniu choreografii. Zespół zaprasza do zapoznania się z jego dotychczasową twórczością: http://tactlos.jimdo.com/discographie/

Tytuł spektaklu prezentowanego na festiwalu

tACTlos im Wunderland (tACTlos w Krainie Czarów) Reżyseria: produkcja własna grupy tACTlos                                             Data premiery: 25.11.2014

opis spektaklu

Tu nie ma nic do rozumienia. Można się teraz odprężyć. I gonić króliczka. Wyobraź sobie taką sytuację: kończysz szkołę z dobrym wynikiem, znajdujesz pracę marzeń, masz rodzinę, dom, tactlos3samochód. Wspaniałe życie! Ale czy faktycznie takie wspaniałe? A może to tylko takie życie, które postawiono ci jako przykład? Tysiącami myśli, którymi biegniemy przez świat wyobrażając sobie, jak miałby on wyglądać, wpadamy w wir, w którym sami się gubimy. Czy te wyobrażenia mogą być prawdziwe? Czy jest to może Kraina Czarów? Zapraszamy na odurzającą podróż przez świat bez przewodnika, gdzie znikają granice między marzeniami a rzeczywistością, gdzie z koszmarów rodzą się marzenia i na odwrót. Pozwólcie się wyrwać z rzeczywistości poprzez muzykę, teatr i światło, by zatopić się w innym świecie: świecie, który bierze pod lupę różne prawdy i sposoby postrzegania.

Data występu: 02.07.2016r. (piątek)  godzina 18:15

Informationen zur Gruppe

tACTlos ist eine schulische Theatergruppe (Theater AG) für die Jahrgangsstufen 9-12 (14-19 Jahre). Wir bringen pro Jahr eine große Produktion auf die Bühne. Alle zwei Jahre treten wir zusätzlich bei der Theaternacht der Stadt Singen auf, an der insgesamt ca 9-11 Amateur- und professionelle Theatergruppen teilnehmen. Das Stück „tACTlos im Wunderland“ wurde eigens für die 3. Singener Theaternacht 2014 entwickelt und dort uraufgeführt. Mit „tACTlos“ im Wunderland wurden wir 2015 sowohl zu den Konstanzer Schultheatertagen als auch zu den Baden-württembergischen Jugend Schul- und Amateurtheatertagen in Friedrichshafen eingeladen.

Kurze Beschreibung der Vorstellung

Hier gibt es nichts zu verstehen.

Sie dürfen sich entspannen.

Folgen Sie dem Hasen.

Stell dir vor: Du machst einen guten Schulabschluss, bekommst den perfekten Job, hast eine Familie, ein Haus, ein Auto. Das perfekte Leben! Doch ist es wirklich dein perfektes Leben? Oder nur das perfekte Leben, das Dir vorgelebt wird?

Durch tausend Gedanken über die Welt, die wir uns wünschen, geraten wir in einen Strudel, in dem wir uns verlieren. Aber können diese Vorstellungen real werden? Oder ist das alles nur ein Wunderland?

Wundern Sie sich mit uns und taumeln Sie durch eine Welt ohne Wegweiser, wo die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit verschwimmen, wo aus Albträumen Träume werden und umgekehrt. Lassen Sie sich von Musik, Theater und Licht aus der Realität entführen und tauchen Sie ein in eine Welt, die Wahrheiten und Sichtweisen auf den Prüfstand stellt.

 

Studio Teatralne Julii Kotarskiej - Rekosz

Studio Teatralne Julii Kotarskiej-Rekosz powstało w 2001 r. w Warszawie. tek61Studio pracuje nad autorskim spektaklami. Mają oni na swoim koncie wiele nagród.

Tytuł spektaklu prezentowanego na Festiwalu:

,,Jaskółka''

Reżyseria Julia Kotarska-Rekosz

Data Premiery 21 kwietnia 2016 r.

Opis Spektaklu:

tek60

Jaskółka to opowieść o dziesięcioletniej dziewczynce wywiezionej na Syberię. Fundamentem scenariusza stała się dla Julii Kotarskiej-Rekosz książka Anny Herbich :”Dziewczyny z Syberii”. W roli tytułowej Jaskółki wystąpi Julia Szachewicz.

Data występu: 01.07.2016r. (piątek) godzina: 16;20

 Theaterstudio  Julia  Kotarska-­‐Rekosz  

Das  Theaterstudio  Julia  Kotarska-­‐Rekosz  wurde  im  Jahr  2001  in  Warschau  gegründet  und  arbeitet  an   schauspielerischen  Inszenierungen,  von  welchen  viele  ausgezeichnet  wurden.  

Titel  des  Theaterstücks,  welches  auf  dem  Fes;val  präsen;ert  wird:  

 „Jaskółka“  („Die  Schwalbe“)   Regie:  Julia  Kotarska-­‐Rekosz   Premierendatum:  21.  April  2016  

Beschreibung  des  Theaterstücks:  

 „Jaskółka“  („Die  Schwalbe“)  ist  die  Geschichte  eines  Mädchens,  welches  mit   10  Jahren  nach  Sibirien  deporQert  wurde.  Für  Julia  Kotarska-­‐Rekosz  bildete  das  Buch  von  Anna   Herbich  „Dziewczyny  z  Syberii“  („Die  Mädchen  aus  Sibirien“)  die  Grundlage  für  das  Drehbuch.  In  der   Hauptrolle  triW  Julia  Szachewicz  auf.  

Datum  des  AuGriHs:  Freitag,  01.07.2016  Uhrzeit:  16.20  Uhr  

 

tjc (Theaterjugendclub am LTT)

Tjc to otwarta grupa młodzieżowego teatru amatorskiego pod kierownictwem pedagoga teatru, Tobiasa Ballnus. Podczas regularnych spotkań młodzież w wieku od 14 do 20 lat rozwija i uczy się empatii, zachowań społecznych, zdolności komunikacyjnych i kreatywności.

W lekkiej atmosferze dobrego humoru, ale jednocześnie w skupieniu, młodzież uczy się improwizacji i świadomości ciała. Spektakle, zwykle tworzone samodzielnie, prezentowane są od 10 do 20 razy.

Tytuł spektaklu prezentowanego na Festiwalu:

Kopf voll, Herz leer! (Głowa pełna, serce puste!) Reżyseria: Tobias Ballnus Data premiery: 10.04.2015Teatr

Opis spektaklu:

Na początku wszystko jest tylko zabawą. Ciekawość, zainteresowanie, chęci. Chęć, by rosnąć i chęć, by wiedzieć. Wreszcie szkoła: być dorosłym, odkrywać nowe. Ile jeszcze do nauki! Wymagania coraz większe. Rośniemy wraz z nimi. Świat jest ogromny. Chcemy nadążyć. Musimy być przygotowani na przyszłość. Wysilić się. Myślimy o końcowych wynikach. Bez pozytywnych wyników nie ma dobrej przyszłości. Brak przerwy na złapanie oddechu. Spełniamy wymagania, które nas nie interesują. Jesteśmy wyczerpani. Zwracamy to, co już wiemy i napychamy się nowym. Obciążenie uczniów w szkołach w ostatnich czasach jest coraz większe. Wszyscy śpiewają tę samą pieśń. Zrzucają winę na trwającą osiem lat naukę w gimnazjum. Badania wykazują jednak co innego. Młodzież ma wprawdzie mało czasu wolnego, ale ten wolny czas też jest zwykle przepełniony. Nie za wszystko odpowiada gimnazjum. Mimo to liczba problemów psychicznych wzrasta. Depresja, strach przed szkołą, wyczerpanie. Sygnał alarmowy i wystarczający powód, by zmierzyć się z tym tematem.

Data występu: 02.07.2016r. (sobota)  godzina: 14:30

Informationen zur Gruppe

Der tjc ist eine offene Amateurtheatergruppe für Jugendliche, die fest an das Junges LTT, professionelle Kinder- und Jugendtheater des Landestheaters Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen (LTT), angebunden ist. Er wird geleitet von dem festangestellten Theaterpädagogen Tobias Ballnus. Bei den regelmäßigen wöchentlichen Treffen können die 14- bis 20-jährigen Jugendlichen ihre soziale Kompetenz, Empathie, Kommunikationsfähigkeit und Kreativität schulen und verbessern. In einer spielerischen und humorvollen, aber durchaus konzentrierten Atmosphäre trainieren die SpielerInnen neue körperliche und sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten. Dabei wird sowohl ihr eigenes Sprach- und Körperbewusstsein als auch das Spiel und die Improvisation miteinander geschult. Die meist selbst entwickelten Produktionen sind Teil des Spielplans des Jungen LTT und werden zwischen 10 und 20 mal gezeigt.

 Kurze Beschreibung der Vorstellung

Am Anfang ist noch alles Spiel. Neugier, Interesse, Lust. Wachsen wollen, wissen wollen.Endlich die Schule: groß sein, dabei sein, Neues entdecken. Wie viel es da zu lernen gibt!Großartig! Das wird mehr und mehr. Die Anforderungen steigen. Wir wachsen mit. Die Weltist groß. Wir wollen dabei sein. Manches können wir, manches nicht. Wir denken an denAbschluss. Er muss gut werden. Wir müssen uns fit machen für die Zukunft. Der Abschlusskommt näher. Wir müssen uns anstrengen. Keine Atempause. Ohne guten Abschluss hast dukein gutes Leben. Wir erfüllen Anforderungen, die uns nicht interessieren. Wir können nichtmehr. Wir sind erschöpft und leer. Wir machen weiter. Was merken wir noch? Abgefüllt undvollgestopft. Wir kotzen das Erlernte aus und stopfen das Nächste in uns rein. Der einekommt mit, der andere bleibt auf der Strecke ...Die Belastungen der Schülerinnen und Schüler in der Schule ist in den letzten Jahrengestiegen. Alle singen dieses Lied. Viele schieben die Schuld auf das G8 – das achtjährigeGymnasium. Doch wissenschaftliche Untersuchungen sagen etwas anderes. G8-Schüler haben zwar weniger Freizeit, verbringen diese aber oft dennoch sehr erfüllt. G8 ist vielleicht bei vielen für einiges verantwortlich, aber nicht bei allen für alles. In jedem Falle steigt aber in den letzten Jahren die Anzahl der Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen kontinuierlich an. Neben ADHS sind Schulangst und Erschöpfungsdepression die häufigstenKrankheitsursachen. Auch im tjc (Theaterjugendclub am LTT) schieden in den vergangenenJahren wiederholt Jugendliche wegen psychischer Probleme aus. Ein Alarmsignal und Grundgenug, sich mit dem Thema zu beschäftigen.

Tańca Alacarte

Zespół powstał w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach w 69październiku 2002r. Z początku nosił nazwę Dziecięcy Zespół Tańca Współczesnego „Arabesqa”. Na przełomie 2006 i 2007 roku grupa zmieniła nazwę na Zespół Tańca Współczesnego „Alacarte”, a od 2010 roku na Młodzieżowy Teatr Tańca "Alacarte", mając na celu tworzenie zespołu artystycznego specjalizującego się w repertuarze opartym na stylach tańca współczesnego, modern, klasyki, pantomimy oraz elementach teatru tańca. . „Towarzyszy nam ciężka praca początkujących tancerzy, dzielnie godzących naukę w szkole z zajęciami tanecznymi. Wielogodzinne ćwiczenia, ból mięśni, zostały wynagrodzone dopiero po kilku latach. Zwycięskie festiwale, zebrane laury i pochwały są dla nas największym sukcesem, pobudzają i napędzają nas do dalszego tworzenia” – mówią.

Tytuł spektaklu prezentowanego na Festiwalu

68,,Przenikanie''

Reżyseria Anna Hampel

Data Premiery  16 lipca 2015 r.

Opis Spektaklu

Ideą spektaklu jest ukazanie relacji damsko-męskich. Świat widziany oczami mężczyzny jest zupełnie inny niż widziany oczami kobiet, chociaż zachodzi pomiędzy nimi relacja. Pomimo tego, że dwa światy się przenikają i tak jeden w końcu bierze górę nad drugim. Czy aby na pewno stereotyp, że ten świat jest męski, jest prawdą?

Data występu: 01.07.2016r. (piątek) godzina: 15:30

Die Gruppe entstand im Jahr 2002 an dem Kultur- und Sportzentrum in Pyskowice. Am Anfang hieß die Gruppe Dziecięcy Zespół Tańca Współczesnego „Arabesqa” (Kindertanzgruppe "Arabesqa"). Ende 2006 / Anfang 2007 nannte sich die Gruppe jedoch in Tanzgruppe "Alacarte" um, um sich schließlich im Jahr 2010 Jugend Tanztheater "Alacarte" zu nennen. Die Gruppe verfolgte schon immer das Ziel, ein künstlerisches Ensemble zu bilden, das sich im modernen und klassischen Tanz, der Pantomime und dem Tanztheater spezialisiert. 
"Wir arbeiten sehr schwer als angehende Tänzer, die versuchen, die schulische Laufbahn mit dem Tanzunterricht zu vereinbaren. Die stundenlangen Übungen und die Muskelschmerzen wurden erst nach einigen Jahren belohnt. Gewonnene Festivals, Lorbeeren und Glückwünsche sind die schönste Belohnung für uns, sie motivieren uns zum weiteren Schaffen", so die Gruppenmitglieder. 
Titel des Stücks: Durchdringungen, Regie: Anna Hampel
Kurze Stückbeschreibung:
In dem Stück werden Beziehungsfragen aufgezeigt. Die Welt aus der männlichen Perspektive sieht ganz anders aus wie die Welt aus der weiblichen Perspektive, obwohl beide Welten sich gegenseitig beeinflussen. Obwohl sich die beiden Welten durchdringen, gewinnt am Ende eh nur eine Weltanschauung. Ist es wirklich wahr, dass die Welt so männlich ist, wie es oft dargestellt wird?
1. Juli 2016 (Freitag), 15:30 Uhr

Zapraszamy serdecznie!!!

Na wszystkie spektakle wstęp wolny!

Eintritt frei auf alle Vorstellungen!

  tek v uczestnicy

Dodaj komentarz